De online, intelligente kennismanagement software van Polly beantwoordt vragen van je klanten met gemak. De firma Polly Help stelt haar kennisdatabase software gratis ter beschikking aan deze website. Hierdoor kunnen we vraag en antwoord nog beter bij elkaar brengen. We werken hard aan het vullen van deze kennisdatabase. Heeft u een vraag en antwoord welke van nut kan zijn voor bezoekers van deze site? Dan verzoeken wij u deze te mailen naar geert@clientcontactsolutions.nl. Wij verwerken vervolgens vraag en antwoord in de database. Op die manier voor een ieder eenvoudig op te zoeken. Alvast dank voor het helpen vullen van deze kennisdatabase!


Nederlandstalige Corovavirus COVID-19 Kennisdatabase voor bedrijven in Spanje

Klik hier en ga Polly Help


De onderstaande bedrijven lever(d)en een bijdrage aan de totstandkoming van onze Coronavirus kennisdatabase. Klik op de afbeeldingen om naar de betreffende websites te gaan.